Прайс-лист

Прайс-лист станом на 02.12.2016

№ п/п Назва видання і автор Рік видання Кіл-ть стор. Ціна, грн. Інфо.
1 ВЕЛИКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СЛОВНИК. – Друге видання, переробл. і доповн. / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка 2012 1020 270 Анотація

Багатотомні видання

2 Юридична енциклопедія. Том 1. А - Г /за виданням 1998р./ 2011 656с.; іл. 110 Анотація
3 Юридична енциклопедія. Том 2. Д - Й 1999 744с.; іл. 58 Анотація
4 Юридична енциклопедія. Том 3. К - М 2000 790с.;іл. 58 Анотація
5 Юридична енциклопедія. Том 4. Н - П 2002 720с.; іл. 58 Анотація
6 Юридична енциклопедія. Том 5. П - С 2003 735с.; іл. 58 Анотація
7 Юридична енциклопедія. Том 6. Т – Я + додатки 2004 768с.; іл. 58 Анотація

Наукові і науково-практичні видання

8 Шемшученко С.О. Захист іноземних інвестицій: міжнародно-правові стандарти: Монографія Нове видання 2014 212 45 Анотація,
зміст
9 Конституція і виборчий процес в Україні : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 червня 2015р.) 2015 278 80 Анотація
10 Кожух М.С. Господарсько-правове забезпечення реалізації державної продовольчої політики: Монографія 2015 200 75 Анотація
11 Абасов Г.Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики: Монографія. – 2-е вид., доповн. 2013 304 46 Анотація
12 Батанов О.В., Стойко О.М., Ходаківський М.Д. Інавгурація: історія та сучасність: Науково-популярне видання 2013 114 27 Анотація
13 Ландіна А.В. Охорона моральності за Кримінальним кодексом України: Монографія 2013 204 35 Анотація
14 Пенсійні правовідносини в Україні: Монографія / Н.М. Хуторян та ін../ 2013 276 44 Анотація
15 Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України: Довідник / Н.М. Хуторян та ін. 2012 208 35 Анотація
16 Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу: Монографія 2011 384 55 Анотація
17 Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму: Монографія / Шемшученко Ю.С. та ін. 2014 262 80 Анотація
18 Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі: Монографія/ За ред. Ю.С. Шемшученка , О.І. Ющика 2014 316 65 Анотація
19 Джумагельдієва Г.Д. Правове забезпечення регіоналізації управління природними ресурсами 2016 50 30 Анотація
20 Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія 2010 656 75 Анотація
21 Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: Монографія / За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко 2010 352 50 Анотація
22 Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики: Монографія / За заг. ред. Я.М. Шевченко 2007 340 15 Анотація
23 Дія права: інтегративний аспект: Монографія / Кол. авторів; Відп. ред. Н.М. Оніщенко 2010 360 50 Анотація

Підручники і навчальні посібники

24 Конституційні основи розвитку законодавства України: Навчальний посібник/О.І. Ющик, Ю.Л. Бошицький, В.І. Риндюк 2015 156 50 Анотація
25 Правові системи сучасності: Навчальний посібник для магістрів права / За ред. Ю.С. Шемшученка 2012 492 65 Анотація
26 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е видання 2008 720 30 Анотація
27 Адміністративне право України. Академічний курс. Том 2. Особлива частина. / Ред. колегія. В.Б. Авер’янов (голова) та ін.. - 2-ге видання 2009 600 35 Анотація

Періодичні видання

28 Держава і право: Збірник наукових праць. Серія "Юридичні науки": Щоквартальне видання. Передплатний індекс - 90238 Анотація,
ПЕРЕДПЛАТА ОНЛАЙН
29 Держава і право: Збірник наукових праць. Серія "Політичні науки": Щоквартальне видання. Анотація
30 Судова апеляція: Щоквартальний юридичний журнал. Передплатний індекс – 91888 Анотація,
ПЕРЕДПЛАТА ОНЛАЙН